Blog

皂籽瓏手工皂 / 皂子龍 / ZOZILO / 最新消息  / 中秋手工皂禮盒-平安福兔
中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋手工皂禮盒-平安福兔

#平安福兔 #中秋手工皂禮盒,由 #皂籽瓏#中川製皂 共同推出,每顆金兔皂在表面鑲有討喜的98%純金箔,採用黃檜精油,清新山林氣息,送禮自用真情無法擋,陪伴您迎接健康平安的中秋佳節。

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔

中秋禮盒,手工皂禮盒,平安福兔